INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Werkterreinen

Het onderzoek en advies concentreert zich voornamelijk rond de vier werkterreinen leefbaarheid, verslaving, jeugd en sociaal domein.

Bij leefbaarheid denken we vooral aan de voorzieningen in de wijk, de kwaliteit van de woonomgeving en de onderlinge contacten tussen de bewoners, maar ook aan criminaliteit, overlast en veiligheidsgevoelens van de bewoners. Een belangrijk aspect in onze aanpak is de aandacht voor de invloed die de bewoners zelf kunnen uitoefenen op de leefbaarheid in hun wijk.

Verslaving is bij ons zeker niet beperkt tot soft- en harddrugs. Zo is ook gokverslaving steeds meer als probleem onderkend. Recent zijn vooral alcohol- en drugsgebruik door jongeren belangrijke onderwerpen voor onderzoek.

Voor goed jeugdbeleid en goede jeugdzorg is informatie nodig over bijvoorbeeld de leefsituatie van kinderen en jongeren, de kenmerken en de omvang van groepen probleemjongeren en de achtergronden van het riskant of crimineel gedrag dat ze vertonen.

Wij voelen ons als sociale wetenschappers sterk betrokken bij het leven en welzijn van die groepen mensen in de samenleving die een steun in de rug kunnen gebruiken. Dit uit zich met name in het onderzoeksthema sociaal domein.