Regio Data
Verbinding tussen burger en bestuurder
Hoe kunnen we het gemeentelijk beleid dichter bij de burger brengen? Een actuele vraag voor de bestuurders van vandaag. Meer dan ooit moet u als bestuurder precies weten wat er in uw gemeente leeft. Want pas wanneer u volledig op de hoogte bent van de mening van burgers, kunt u als beleidsbepaler goede afwegingen maken voor het nemen van beslissingen.
Regio Data brengt u rechtstreeks in verbinding met de burgers in uw gemeente. Wij brengen actuele opinies en attitudes duidelijk in kaart met behulp van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethoden. Wij leveren betrouwbare resultaten waar u in de praktijk houvast aan heeft.
Regio Data is een dochteronderneming van INTRAVAL, een gerenommeerd onderzoeksbureau met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van beleidsonderzoek.
Barometer en Monitor
Speciaal voor gemeenten ontwikkelde Regio Data twee unieke onderzoeksinstrumenten om opinies en attitudes van de burgers in uw gemeente te peilen.
De Gemeente Barometer maakt een betrouwbare momentopname van de 'stemming' in uw gemeente. Het resultaat is een brede inventarisatie van hetgeen er leeft onder de bevolking. De Gemeente Monitor houdt continu de ontwikkeling van de meningen van de burgers bij.
De Gemeente Barometer
Een enquête onder een representatief deel van de bevolking levert de basisgegevens voor de Gemeente Barometer. Bewoners van uw gemeente wordt naar hun mening gevraagd over de volgende beleidsterreinen:
graphic
Veiligheid
graphic
Economie
graphic
Welzijn
graphic
Milieu
graphic
Financiën
graphic
Bestuur
graphic
Verkeer
graphic
Ruimtelijke Ordening
graphic
Algemene Zaken

Regio Data ontwikkelde de Schaal voor Burgers Attitudes (SBA). Aan de hand van deze schaal berekenen we SBA-scores. In één oogopslag ziet u hoe burgers de verschillende beleidsterreinen beoordelen. En hoe de waardering verschilt tussen de beleidsterreinen. Een vergelijking van de SBA-scores met de gemiddelden van andere gemeenten levert een duidelijk inzicht in de positie van uw eigen gemeente.
De Gemeente Monitor
Opeenvolgende telefonische enquêtes leveren een constante stroom van actuele informatie voor de Gemeente Monitor. Dit geeft een helder beeld van de verschuivingen van opinies, attitudes en kennis, gedurende een periode die u zelf bepaalt. Op ieder moment kunt u een overzicht krijgen van de meest recente ontwikkelingen. Bij uitstek geschikt om langdurige veranderingsprocessen op de voet te volgen. Ideaal voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie in uw gemeente.
Specialistisch beleidsonderzoek
Regio Data biedt een gedegen aanpak van beleidsonderzoek. Op wetenschappelijke leest geschoeid en toegesneden op de dagelijkse praktijk in uw gemeente. Ook wanneer een specifiek aandachtsgebied om een aangepaste benadering vraagt.
Wij denken graag met u mee over het opzetten van specialistisch en diepgaand beleidsonderzoek. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende methoden en technieken, afhankelijk van uw vragen. De ruime ervaring van onze onderzoekers en hun flexibele benadering staan garant voor een onderzoek dat volledig afgestemd is op uw wensen.
Informatie
Voor meer informatie over Regio Data, de Gemeente Barometer, de Gemeente Monitor of de mogelijkheden voor specialistisch beleidsonderzoek, kunt u contact opnemen met Regio Data:
Regio Data
Postbus 1781
9701 BT Groningen
Telefoon 050-3134052
Publicaties van Regiodata
graphic *
Quick scan communicatie Keuringsdienst van Waren Breda
Regio Data (2002)
graphic *
Inventarisatie jongeren en verbod kopen alcohol
Regio Data (2002)
graphic *
Inventarisatie jongeren en alcohol
Regio Data (2001)
graphic *
Sociogram 1997 gemeente Beesel
Bieleman, B., C. ten Den, J. Snippe (1997)
graphic *
Een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Leiderdorp onder de werknemers en burgers
Lasker, J., M.M. van Leeuwen, K. Meij (1995)
graphic *
Een imago-onderzoek onder de werknemers en de burgers van de gemeente Leiderdorp
Lasker, J., M.M. van Leeuwen, K. Meij (1995)
graphic *
Voorst spiegelt zich. Verslag van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder de burgers van de gemeente Voorst
Regio Data (1995)
graphic *
Gemeente-barometer. Een opinie-onderzoek naar de attitude van de burger over het gemeentebestuur en het gevoerde beleid
Regio Data (1994)
*