INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Quick Scans

Een quick scan is een beknopt onderzoek dat in een zeer kort tijdsbestek van enkele weken tot hooguit twee maanden plaatsvindt, zoals de behoefte aan een voorziening voor een specifieke doelgroep. Een quick scan kan aanleiding zijn tot uitgebreider en/of diepgaander onderzoek.