INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Presentaties

Congres Jeugd in onderzoek

Op maandag 13 maart 2017 wordt voor de 13e keer het congres Jeugd in Onderzoek georganiseerd. Het thema van deze editie is ‘Werken met het beste bewijs’.

Marjolein Boendermaker zal een lezing geven en Jacco Snippe leidt een netwerktafel. Hieronder geven een we korte samenvattingen van de onderwerpen en de link om u aan te melden voor één van deze sessies.

Weten wat werkt in opvoedingsondersteuning

Spreker: Marjolein Boendermaker, Intraval

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Praktijkprofessional Sociaal werk

Korte samenvatting:
Werkt de opvoedinterventie Licht Pedagogische Hulpverlening 12+ (LPH12+)? Voor wie werkt deze interventie en waardoor komt dat? Dat zijn de centrale vragen in een door ZonMw gefinancierde evaluatie die in het najaar van 2016 is gepubliceerd. LPH12+ is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar, die kampen met opvoedproblemen en psychosociale problemen. De hulpverlening is gericht op de eigen kracht van zowel de jongere als diens ouders. De aanpak kenmerkt zich door laagdrempelige, niet-geïndiceerde zorg en een preventieve insteek op het snijvlak van advies en informatie en hulpverlening. In deze lezing wordt een presentatie gegeven van de resultaten van de evaluatie. De resultaten bieden inzicht in de werkzame mechanismen die van belang zijn voor opvoedingsondersteuning aan gezinnen met deze problematiek. Ook is uit de evaluatie duidelijk geworden welke contextuele voorwaarden (randvoorwaarden in de context waarbinnen het programma wordt aangeboden) bepalend zijn voor de werkzaamheid. De resultaten zijn daarmee niet alleen interessant voor interventies gericht op licht pedagogische hulp, maar eveneens voor vergelijkbare opvoedinterventies.

Aanmelden via http://congres-jeugd-onderzoek.iseated.com/session/5587

 

Praktijkondersteuner Jeugd-ggz: een waardevolle toevoeging binnen het sociaal domein

Moderator: Jacco Snippe, Intraval

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Praktijkprofessional Jeugd-ggz

Korte samenvatting:
Vanaf april 2015 is in huisartsenpraktijken in Leeuwarden op proef gewerkt met praktijkondersteuners Jeugd-ggz, ook wel POH-jeugd genoemd. Hun inzet is bedoeld om een laagdrempelig hulpaanbod aan kinderen en hun ouders met psychische of psychosociale problematiek te realiseren. Dat zou het aantal doorverwijzingen naar specialistische zorg moeten verminderen. Ook kan de verbinding tussen huisartsen en ketenpartners erdoor verbeteren. Uit de pilot bleek dat de PHO-jeugd inderdaad een waardevolle toevoeging vormt binnen het sociaal domein. Een eerste evaluatie in opdracht van de gemeente Leeuwarden laat zien dat de aanwezigheid van een POH-jeugd leidt tot betere eerstelijnszorg voor kinderen en jongeren met psychische en psychosociale problematiek. Belangrijke succesfactoren zijn het laagdrempelige karakter van het hulpaanbod, de korte lijnen tussen POH-jeugd en huisarts, de kennis van de POH-jeugd van de sociale kaart en de contacten van de POH-jeugd met ketenpartners. Inmiddels is de inzet van de POH-jeugd uitgebreid naar vrijwel alle andere groepspraktijken in Leeuwarden. Voor de evaluatie van de pilot spraken de onderzoekers met huisartsen, POH’s en andere betrokkenen. Ook zijn registratiegegevens geanalyseerd. Vanaf januari 2017 start Leeuwarden met het monitoren van de resultaten van de POH’s in groepspraktijken. Aan deze netwerktafel komt de meerwaarde van de POH-jeugd ter sprake. Wat impliceren de resultaten in Leeuwarden voor het preventieve jeugdbeleid elders in Nederland? Welke recente ontwikkelingen zijn er te melden? En zijn er nog verbeteringen mogelijk die de meerwaarde van de POH-jeugd verder kunnen vergroten?

Aanmelden via http://congres-jeugd-onderzoek.iseated.com/session/5599