INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Ministerie van Justitie
Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland
Lokale Gebiedsscan voor preventie van georganiseerde criminaliteit: pilot gemeente Kampen
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007
Preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel
Preventieve doorlichting goede doelen-sector
Uitgave: Stichting INTRAVAL, november 2007
Eerste inventarisatie meerwaarde inrichting voor stelselmatige daders boven eerdere strafrechtelijke opvang voor verslaafden.
Uitgave: Stichting INTRAVAL, juni 2007
Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo
Uitgave: Stichting INTRAVAL, januari 2007
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2005
Evaluatie wetswijziging bestrijding doping in de sport.
Uitgave: Stichting Intraval, september 2005
Eindevaluatie: Inspanningen, proces en resultaten 2001-2004
Uitgave: Stichting INTRAVAL, oktober 2005
Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota
WODC, Stichting Intraval, juli 2005
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2004
WODC, Stichting Intraval, juli 2005
Uitgave: Stichting INTRAVAL, december 2004
Monitoren drugsoverlast Venlo, tussenmeting
Uitgave: Stichting INTRAVAL, augustus 2004
Stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'
Uitgave: Stichting INTRAVAL, oktober 2003
Aantallen, gemeentelijk beleid en handhaving AHOJ-G criteria
WODC, Stichting Intraval, juni 2003
Indicatoren voor het monitoren van de XTC-aanpak
Uitgave: WODC / Stichting INTRAVAL, december 2002
WODC, Stichting Intraval, april 2002
Onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren
Stichting Intraval, maart 2002
Aantallen en gemeentelijk beleid in 2000
Stichting INTRAVAL / Ministerie van Justitie, WODC, mei 2001.
Definitiestudie en ontwikkeltraject
Stichting INTRAVAL, juli 2000.
Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland
Stichting Intraval, maart 2000.
Een onderzoek naar achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december 1997; juni 1998
Quick Scan
Ontwikkeling in aantal coffeeshops in Nederland.
Prijs € 6,00; 1996.
Inventarisatie van overlast rond koffieshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid.
Prijs € 12,50; ISBN 90-72337-35-2; 1995
Harddrugs en criminaliteit in Nederland: schattingen van de omvang.
Prijs: € 12,50; ISBN 90-72337-36-0; 1995.
Drugsvrije detentie en registratie
Voorstudie naar de informatie-behoefte in het kader van verslaving en detentie.
Prijs € 10,20; ISBN 90-72337-41-7; 1994.
 
Andere opdrachtgevers
Attenderingsmail
Wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt sturen wij een attenderings E-mail rond. Wanneer u deze ook wilt ontvangen kunt u hieronder uw e-mail adres en uw naam invullen. Andere vragen of reacties kunt u versturen via het reactieformulier.
E-mail adres:
Bedrijf/instelling:
Naam:
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.