INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ontwikkeling jeugdoverlast in de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren
Lokale Gebiedsscan voor preventie van georganiseerde criminaliteit: pilot gemeente Kampen
Uitgebracht in het kader van Integrale Veiligheidsrapportage 2002
Uitgave: Stichting INTRAVAL, november 2002
Uitgave: Stichting INTRAVAL, oktober 2000
Ontwikkelingen in gemeentelijk softdrugsbeleid en soorten en aantallen verkooppunten.
Prijs € 11,35; ISBN 90-72337-54-9; 1998.
Resultaten metingen drugsoverlast 1996, 1997 en 1998
Uitgebracht in het kader van de Integrale Veiligheidsrapportage.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Prijs op aanvraag; 1998
Een onderzoek naar achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december 1997; juni 1998
Inventarisatie van de verkooppunten.
Prijs: € 10,20; ISBN 90-72337-51-4; 1997.
Resultaten metingen drugsoverlast 1996 en 1997
Uitgebracht in het kader van de Integrale Veiligheidsrapportage.
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Prijs op aanvraag; 1997
Quick Scan
Ontwikkeling in aantal coffeeshops in Nederland.
Prijs € 6,00; 1996.
Achtergrondstudie drugsoverlast
In: Integrale Veiligheidsrapportage 1996. Ministerie van Binnenlandse Zaken. pp 144-63.
Prijs op aanvraag; 1996
Drugsoverlast: conceptualisering en inventarisatie
Notitie in het kader van een onderzoek naar drugsoverlast in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie.
Prijs € 4,55; ISBN 90-72337-46-8; 1996
 
Andere opdrachtgevers
Attenderingsmail
Wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt sturen wij een attenderings E-mail rond. Wanneer u deze ook wilt ontvangen kunt u hieronder uw e-mail adres en uw naam invullen. Andere vragen of reacties kunt u versturen via het reactieformulier.
E-mail adres:
Bedrijf/instelling:
Naam:
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.