INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Gemeente Rotterdam
0 - , 1- en 2-meting
Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad
Aard, omvang en mobiliteit van problematische harddrugsgebruikers in Rotterdam
Evaluatie Alijda-aanpak Rotterdam
Voortgangsrapportage effectevaluatie SVO-projecten in Rotterdam
Eindrapportage
Procesevaluatie drugsoverlastprojecten Rotterdam 1996
Safe Delfhaven
Een model met maatregelen ter bestrijding van de drugsoverlast in Rotterdamse deelgemeenten.
Wit, witter, witst
Een onderzoek naar de kwaliteit van cocaïne in Rotterdam.
Nature and extent of cocaine use in Barcelona, Rotterdam and Turin.
Een onderzoek naar aard en omvang van cocaïnegebruik in Rotterdam.
Prijs € 19,30; ISBN 90-72337-23-9; 1992.
A study of the nature and extent of cocaine use in Rotterdam.
Cocaine use in Rotterdam
preliminary study
Van registratie naar informatie
Evaluatie van het Rotterdamse Drugs Informatie systeem (RODIS)
Harddrugs en criminaliteit in Rotterdam
Minder hinder
Eindrapport van het Rotterdamse Drugs Related Crime Project.
Criminaliteitspreventie op het Zuidplein
Evaluatie van een preventieproject in een Rotterdams winkelcentrum.
De veilige Jacob
Effecten van preventie in een Rotterdamse parkeergarage.
De uitwerking van samenwerking
Tussentijdse procesevaluatie van het Drugs Related Crime Project in Rotterdam.
 
Andere opdrachtgevers
Attenderingsmail
Wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt sturen wij een attenderings E-mail rond. Wanneer u deze ook wilt ontvangen kunt u hieronder uw e-mail adres en uw naam invullen. Andere vragen of reacties kunt u versturen via het reactieformulier.
E-mail adres:
Bedrijf/instelling:
Naam:
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.