INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Gemeente Groningen
Evaluatie pilot aanpak multiprobleemgezinnen stad Groningen
De invloed van prostitutie, drugs en fysieke woonomgeving op de kwaliteit van de woon- en leefbaarheid in het A-kwartier
Handvatten op basis van evaluatie Moesstraat 8 Groningen
Metingen 1998 - 2010
Onderzoek coffeeshopbeleid gemeente Groningen
Metingen 1998 - 2009
Metingen 1998 - 2008
Metingen 1998 - 2007
Metingen 1998 - 2006
Evaluatie rol supportersproject Groningen bij incidenten
Evaluatie nieuwbouwplan RuG Hortusbuurt Groningen
Invoering en resultaten eerste jaar 2003
INTRAVAL / Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Onderzoek vergunningenbeleid raamprostitutie en woon- en leefklimaat Groningse A-kwartier
Inventarisatie mogelijke invloed uitbreiding gebruiksfaciliteiten in Groningen
Thermometer binnenstad Groningen metingen 1998-2002
J. Snippe, A. Kruize, B. Bieleman
Prijs op aanvraag, ISBN: 90-77115-30-1
Inventarisatie huisvestingsbehoefte kwetsbare groepen Groningen
S. Biesma, B. Bieleman
Aard, omvang en aanpak van risicojongeren in de stad Groningen
Behoefte OALT Somali in Groningen
Thermometer binnenstad Groningen metingen 1998-1999-2000-2001
Onderzoek naar de 15 grootste overlastveroorzakers in de stad Groningen
Evaluatie Gebruiksruimte Binnenstad-Zuid Groningen
Thermometer binnenstad Groningen metingen 1998, 1999, 2000
Voetbalgeweld of uitgaansgeweld?
Stichting INTRAVAL / Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, mei 2000
Evaluatie Coffeeshopbeleid Gemeente Groningen
Stichting INTRAVAL / Centrum voor Arbeid en Beleid bv, april 2000
Evaluatie JJT's / SST in Groningen. Tweede helft 1999 April 2000.
Jongeren in Groningen
Een beschrijving voor de evaluatie van de JJT's en het SST.
R. van der Laan, J. Boekaar, B. Bieleman; INTRAVAL, april 2000.
Thermometer binnenstad Groningen metingen 1998, 1999
J. Snippe, C. Hoogeveen, B. Bieleman; INTRAVAL, februari 2000.
Behoeftenonderzoek Onderwijs in Allochtone Levende Talen, februari 2000
Evaluatie Meldpunten Overlast Gemeente Groningen
Stichting INTRAVAL, november 1999
Evaluatie dagbestedingsproject het 12e Huis.
Stichting Intraval, oktober 1999.
Prijs: € 12,50; maart 1999.
Rijp en groen
Overlastgevende jongeren in de Groningse wijken Corpus den Hoorn en De Wijert-noord.
J. Snippe, C.W. Faber, B. Bieleman; INTRAVAL, februari 1999.
Prijs € 7,95, ISBN: 90-72337-82-4, Opdrachtgever: gemeente Groningen
Hoe ver-strekt de Parkallee
Evaluatie van de verstrekking van methadon aan de Parkallee te Groningen.
Prijs op aanvraag. December 1998.
Eindevaluatie herstructurering sociaal-cultureel werk in de gemeente Groningen, november 1998
Thermometer binnenstad Groningen
Resultaten eerste meting.
J. Snippe, C. ten Den, B. Bieleman; INTRAVAL, oktober 1998.
Prijs € 5,65
Een onderzoek naar achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december 1997; juni 1998
Over last melden
Evaluatie meldpunten overlast Gemeente Groningen.
Prijs op aanvraag; 1998
Melden over last
Eindrapport evaluatie Meldpunt Drugsoverlast Korrewegwijk en omgeving te Groningen.
Prijs op aanvraag, 1998
Wijkveiligheidsplannen gemeente Groningen
Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen en Grunobuurt; De Wijert/Helpman; Oosterpoort, Hereweg- en Rivierenbuurt; Hoornse Wijken; Binnenstad; Hoogkerk; Korrewegwijk
Gemeente Groningen/Stichting INTRAVAL, 1998, 1997
Gebruiksruimten in Nederland
B. Bieleman, S. Biesma; INTRAVAL Groningen-Rotterdam december 1997.
Prijs: € 7,95.
Lastige maten
Overlastveroorzakers in de Groningse binnenstad. Gemeente Groningen.
Prijs € 11,35; ISBN 90-73576-22-9; 1997
Overlast gemeld
Tussentijdse evaluatie meldpunt drugsoverlast Korrewegwijk e.o. Groningen.
Prijs op aanvraag; 1996
Onderzoek naar agressie onder kinderen van 3-12 jaar in het stadsdeel Noordwest Groningen; 1996.
Op maat regelen
Wijkgerichte aanpak drugsoverlast in de gemeente Groningen.
Prijs € 10,20; ISBN 90-72337-40-9; 1995
Evaluatie projecten buurtbeheer en criminaliteitspreventie in de Oosterparkwijk, Beijum en Lewenborg.
Prijs € 11,35; ISBN 90-72337-34-3; 1995
Over last
Inventarisatie criminaliteit en onveiligheid in de Groningse wijken Oosterpark, Beijum en Lewenborg.
Prijs € 7,95; ISBN 90-72337-25-5; 1992
Door regelen in de maat
Reacties van drugsgebruikers op maatregelen van overheid en burger.
Prijs € 15,90; ISBN 90-72337-20-4; 1991.
Harddrugs in beeld
Inventarisatie van de problematiek in de stad Groningen.
Prijs € 10,20; ISBN 90-72337-16-6; 1990.
 
Andere opdrachtgevers
Attenderingsmail
Wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt sturen wij een attenderings E-mail rond. Wanneer u deze ook wilt ontvangen kunt u hieronder uw e-mail adres en uw naam invullen. Andere vragen of reacties kunt u versturen via het reactieformulier.
E-mail adres:
Bedrijf/instelling:
Naam:
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.