INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies Zoeken Home

Ambtelijk overleg Jeugdbeleid - Jeugdzorg Midden IJssel

Publicaties
Aard, omvang en aanpak jongeren met meervoudige problematiek in de regio Midden-IJssel
Stichting INTRAVAL, oktober 2004.