INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Monitor Alcohol- en Tabaksverstrekking aan Jongeren
  • drs. A. Kruize, drs. B. Bieleman
De wettelijke kaders om vraag en aanbod van alcohol en tabak te reguleren zijn de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Een van de bepalingen uit de Drank- en Horecawet is dat aan jongeren beneden de 16 jaar geen zwak alcoholhoudende dranken en aan jongeren beneden de 18 jaar geen sterke drank mag worden verkocht c.q. geschonken. In de Tabakswet staat ondere andere vermeld dat ondernemers verplicht zijn om vast te stellen dat de koper van tabaksproducten de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
Enige tijd geleden is besloten dat de Keuringsdienst van Waren zich actiever gaat bezighouden met de controle op de naleving van deze leeftijdsgrenzen. Ten einde een goed inzicht hierin te krijgen, hebben zij onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven de verstrekking van alcohol en tabak te monitoren.
In 1999, 2001 en 2003 zijn landelijke, representatieve inventarisaties gehouden onder meer dan 1.000 jongeren en 400 ondernemers. Bij alcohol gaat het om de volgende ondernemers: horecagelegenheden; slijterijen en levensmiddelenzaken. Bij tabak zijn naast horecagelegenheden en levensmiddelenzaken eveneens pompstations en tabaksspeciaalzaken geonterviewd. De ondernemers zijn onder meer vragen gesteld over het verkoopgedrag aan jongeren beneden de 16 en 18 jaar en controlemaatregelen.
Onder de jongeren is een telefonische enquête afgenomen waarin is gevraagd naar feitelijk gedrag en reacties daarop bij het (proberen te) verkrijgen van alcohol, respectievelijk tabak in de verschillende soorten ondernemingen.
In de presentatie zal, naast de opzet, worden ingegaan op de resultaten van de monitor. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de (eventuele) veranderingen in de verkrijgbaarheid van alcohol en tabak (is het voor jongeren moeilijker geworden om deze producten te kopen) en het verkoopgedrag en de controlemaatregelen van de ondernemingen.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.