INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Hektor in Venlo: monitoren drugsoverlast Venlo
  • drs. J. Snippe, drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize
In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te komen is een driesporenbeleid ontwikkeld. Het eerste spoor is het handhavingtraject, gericht op de aanpak van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Het tweede spoor bestaat uit het vastgoedtraject en is gericht op de beheersing en controle van onroerend goed dat in handen is van malafide eigenaren. Het laatste spoor betreft aanpassingen in het coffeeshopbeleid, waarbij een verplaatsing van enkele gedoogde coffeeshops naar de rand van de gemeente Venlo wordt nagestreefd.
In opdracht van het ministerie van Justitie, dat het project jaarlijks met ruim 1,3 miljoen euro subsidieert in de periode 2001-2005 zijn indicatoren ontwikkeld waarmee de ontwikkelingen in de drugsoverlast in Venlo worden gevolgd (Snippe en Bieleman 2002). Een eerste meting, waarvoor over het referentiejaar 2001 gegevens zijn verzameld is verricht (Snippe en Bieleman 2002; Snippe e.a. 2002). In 2004 is tevens een vervolgmeting uitgevoerd op dezelfde wijze als de nulmeting voor de jaren 2002 en 2003. De resultaten van deze tussenmeting worden afgezet tegen de nulmeting, zodat voorlopige conclusies kunnen worden getrokken over de aanpak van de (soft)drugsoverlast en -criminaliteit in Venlo.
De verwachting van de aanpak is dat naarmate meer middelen worden ingezet en de inspanningen groter zijn, de gevolgen hiervan duidelijker zichtbaar zullen worden in de binnenstad van Venlo, met name in het concentratiegebied Q4. Vaak blijkt ook dat meer of betere politie-inzet in eerste instantie leidt tot meer aanhoudingen van verdachten, meer processen-verbaal en meer veroordelingen van drugsrunners en -dealers. Indien de aanpak effectief is zullen na verloop van tijd deze aantallen afnemen. Bij Hektor dat begin 2001 is gestart lijkt het er op dat deze afname zich reeds in 2002 en 2003 voordoet.
Inzicht in de geleverde inspanningen betekent nog niet dat uitspraken kunnen worden gedaan over de resultaten, te weten de veranderingen in de omvang van de drugsproblematiek in Venlo. De verwachtingen over de belangrijkste resultaten zijn: minder illegale verkooppunten van cannabis, minder drugsactiviteiten op straat en een afname van de door bewoners en ondernemers ervaren drugsoverlast in de binnenstad. Met name dit laatste blijkt nog in onvoldoende mate te zijn gerealiseerd in Venlo.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.