INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Monitor Daklozen en Verslaafden Enschede
  • drs. S. Biesma, drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize
In het kader van de doelgroepenanalyse dak- en thuislozen en zichtbare alcohol- en harddrugsverslaafden heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 2002 in opdracht van de gemeente Enschede bij zes instanties gegevens uit hun registraties verzameld. Het gaat hierbij om registraties van politie, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Op basis van deze gegevens zijn onder andere omvangschattingen van deze doelgroepen berekend. Uit de doelgroepenanalyse is een monitor van het aantal dak- en thuislozen en alcohol- en harddrugsverslaafden voortgekomen. In 2004 zijn de instellingen dan ook weer benaderd. Deze keer om gegevens aan te leveren over de jaren 2002 en 2003.
De door de instanties verstrekte gegevens zijn gekoppeld en verwerkt in een databestand. Personen die meerdere keren voorkomen zijn verwijderd. Wat overblijft is een bestand met unieke personen en de contacten die zij hebben met de politie, hulpverlening en/of maatschappelijke opvang. De jaarlijkse actualisering leidt tot een monitor daklozen en verslaafden aan drugs of alcohol.
In de rapportage van de monitor wordt zowel ingegaan op de overlap tussen de instellingen als op de ontwikkelingen door de jaren heen binnen een instelling. Aan de hand van de koppeling van de gegevens worden eveneens omvangsschattingen gemaakt van hardrugsverslaafden en daklozen.
In de presentatie zal, naast de opzet, worden ingegaan op de resultaten van de monitor. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de instellingen, de monitor en de omvangsschattingen. Ook worden de minimumaantallen over de afgelopen vijf jaar besproken, terwijl van 2003 tevens de minimumaantallen per kwartaal aan bod komen.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.