INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Evaluatie Dagbesteding Apeldoorn
  • S. Biesma, B. Bieleman
Middagsessie Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)
Trefwoorden: evaluatie, overlast, sociale activering
Achtergrond
Tussen 1 mei 2001 en 1 mei 2003 heeft vanuit het Opvang en Adviescentrum in Apeldoorn een proefproject Dagbesteding voor dak- en thuisloze harddrugs- en alcoholverslaafden plaatsgevonden. Zij worden begeleid bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in de binnenstad van Apeldoorn. Om een verantwoorde beslissing over de voortzetting te kunnen nemen heeft INTRAVAL het project geëvalueerd. Daarvoor zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
  • In hoeverre zijn de doelstellingen van het project Dagbesteding bereikt?
  • In hoeverre hebben de verwachte effecten plaatsgevonden?
  • In hoeverre zijn de randvoorwaarden gerealiseerd?
  • In hoeverre maakt het project onderdeel uit van de ketenbenadering?
Opzet
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende schriftelijke bronnen, (groeps)gesprekken met sleutelinformanten, interviews met 18 van de 22 (voormalige) deelnemers en zijn dossiers van de verslavingszorg en gegevens van de politie verzameld en geanalyseerd. Van een aantal respondenten zijn bovendien interviewgegevens van eerdere onderzoeken bestudeerd en vergeleken met de interviewgegevens van dit onderzoek.
Presentatie
In de presentatie zal, naast de opzet, worden ingegaan op de resultaten van het onderzoek. De mening van de deelnemers over het project Dagbesteding is duidelijk positief. De politiegegevens laten ook zien dat deelname een gunstige invloed lijkt te hebben op het criminele gedrag van de deelnemers. Verder zijn enkele deelnemers doorgestroomd naar een meer reguliere werkplek. De vooraf gestelde doelstellingen, verwachte effecten en randvoorwaarden zijn vrijwel alle uitgekomen c.q. gerealiseerd. Overigens behoeft de woonsituatie van de deelnemers wel de nodige aandacht.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.