INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Monitor aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid
  • B. Bieleman, P. Goeree, H. Naayer
Middagsessie Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)
Trefwoorden: coffeeshops, monitoren, handhaving AHOJ-G criteria
Achtergrond
Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL inventariseert sinds 1997 jaarlijks de aantallen coffeeshops in Nederland en de daarbij behorende vormen van lokaal en nationaal softdrugsbeleid. Naast het gemeentelijk beleid hebben gemeenten voor de regulering van de verkoop van cannabis beschikking over de landelijke, door het College van Procureurs Generaal opgestelde, AHOJ-G criteria.
Opzet
In de jaarlijkse meting worden ambtenaren van alle Nederlandse gemeenten ondervraagd over het aantal officieel gedoogde coffeeshops in de betreffende gemeente en de veranderingen in het gemeentelijke softdrugsbeleid. Naast de reguliere inventarisatie is eind 2002 tevens een pilotstudy uitgevoerd naar de handhaving van de AHOJ-G criteria.
Hiervoor zijn kort enkele vragen gesteld aan de 107 gemeenten met één of meer coffeeshops. Vervolgens zijn in een steekproef van 25 gemeenten interviews gehouden met gemeenteambtenaren, politieagenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie. In deze interviews zijn vragen gesteld over handhavingsbeleid, sanctiebeleid en het aantal overtredingen.
Resultaten
In de presentatie wordt aandacht besteed aan de trends in het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid vanaf 1995. Zo neemt het aantal coffeeshops af, maar lijkt de daling in de laatste drie jaar te stagneren. Verder hanteert circa drie kwart van de gemeenten een nulbeleid ten aanzien van coffeeshops, terwijl het zogenoemde maximumstelsel de voornaamste beleidsvorm is onder gemeenten mét coffeeshops.
In de presentatie wordt verder uitvoerig ingegaan op de resultaten van de pilotstudy omtrent de handhaving van de AHOJ-G criteria. Aan bod komen onder meer de overtredingen, de verschillende handhavingsprofielen en de gehanteerde sanctiemethoden.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.