INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Bewakingscamera's kunnen werken
  • Opiniepagina, Dagblad van het Noorden: 27 september 2003
Cameratoezicht kan succesvol zijn. Uit onderzoek dat wij hebben gedaan in Groningen, Rotterdam en Sneek in uitgaansgebieden, woon/werkgebieden, openbaar vervoersgebieden en een tippelzonegebied blijkt dat het verminderen van criminaliteit en overlast geen sinecure is. Cameratoezicht kan daarbij behulpzaam zijn. Wil het echter een succesvolle bijdrage leveren dan moet aan tenminste zes voorwaarden worden voldaan: de camerabeelden moeten live worden uitgekeken; de uitlezers moeten voldoende gekwalificeerd zijn; er moet sprake zijn van een duidelijke communicatie tussen uitlezers en politie op straat; de opvolging door de politie moet goed zijn georganiseerd; het beeldmateriaal moet van goede kwaliteit zijn; en de beelden moeten worden bewaard. Wordt aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan vermindert dit de effectiviteit van het cameratoezicht.
De essentie van effectief cameratoezicht is dat de beelden live worden bekeken. Daardoor kan, als er een incident plaatsvindt of dreigt plaats te vinden, de camera direct inzoomen om de betrokkenen goed in beeld te brengen. Om dit te kunnen doen moeten de uitlezers, die de beelden van meerdere camera's in de gaten houden, een situatie snel kunnen inschatten en, indien nodig, direct de politie inschakelen. In zeer korte tijd moet de politie worden geïnformeerd over de ernst en omvang van het incident. Vervolgens moet zij over voldoende capaciteit beschikken waardoor bij dreigende situaties een snelle en flexibele inzet mogelijk is. De effectiviteit van de politie-inzet wordt vergroot als de beelden waarmee de situatie moet worden ingeschat scherp en helder zijn. De politie is dan in staat om gepast te reageren, eventueel met inzet van politiehonden en politie te paard. Ook in verband met de bewijslast moet over duidelijke beelden kunnen worden beschikt. Die beelden moeten dan uiteraard wel kunnen worden bewaard.
In Groningen heeft het continue live bekijken van de camera's geleid tot een groter aantal meldingen van incidenten en door de directe opvolging is tevens een groter aantal verdachten aangehouden. Een voordeel van cameratoezicht is verder dat het cameratoezicht een nuttige aanvulling is op het politieel toezicht op straat, met name waar het gaat om het vroegtijdig kunnen ingrijpen bij dreigende ordeverstoringen, vechtpartijen of andere (gewelds-)incidenten. Verder ervaart de politie, maar ook bijvoorbeeld het ambulancepersoneel, de camera's als een belangrijke steun in de rug, zij voelen zich er op drukke uitgaansavonden vooral veiliger door. Daarnaast is in enkele gevallen beeldmateriaal gebruikt als ondersteuning van de opsporing bij bijvoorbeeld ernstige verkeersongevallen, waarbij de dader is doorgereden. Tevens blijken er positieve effecten te zijn voor de bewoners en het uitgaanspubliek. Zij zijn sinds het plaatsen van de camera's minder vaak het slachtoffer van geweld geweest. Een laatste positief effect van het cameratoezicht is de snellere afhandeling van geweldszaken. Onder druk van camerabeelden bekennen verdachten volgens de politie eerder de gepleegde geweldsmisdrijven, hetgeen het toegenomen aantal verdachten deels verklaart.
Zoals gezegd kunnen camera's voordelen hebben, mits aan de voorwaarden voor succesvol toezicht is voldaan. Wel blijkt cameratoezicht toch ook vooral mensenwerk te zijn: live uitlezen en een goede opvolging door de politie zijn essentieel. Samen met een goede kwaliteit van de camera's betekent dit dat de kosten van cameratoezicht relatief hoog zijn. Het is een aanvullende maatregel die een meerwaarde kan hebben wanneer andere maatregelen ter vermindering van criminaliteit en overlast onvoldoende effect sorteren. De roep om meer camera's en uitbreiding van de mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning, is dan ook vaak voorbarig. Voordat daar überhaupt aan wordt gedacht, is het verstandig eerst te zorgen voor het realiseren van de voorwaarden voor een succesvolle aanpak. Daar kan vaak nog veel winst worden geboekt.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.