INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Nieuwsarchief

» 4 Mijl van Groningen 2011
Presentatie eerste resultaten onderzoek op Curaçao

De afgelopen week hebben Bert Bieleman en Rick Nijkamp op Curaçao de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar aard en omvang van overlastgevenden in Groot-Willemstad. Dit gebeurde op het driedaagse congres Dubbelproblematiek op Curaçao: Samenwerken aan integrale zorg, veiligheid en overlastvermindering.

Tijdens de presentatie werd aandacht besteed aan de situatie van deze groep - bestaande uit alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen en (potentiele) ggz-cliënten - op verschillende leefgebieden. Naast een beschrijving van cliënten van de hulpverleningsinstellingen werden tevens eerste profielen geschetst van de niet-cliënten, de (nog) onbekende groep. Het eindrapport, waarin ook wordt ingegaan op de aantallen aan de hand van registraties, zal eind dit jaar verschijnen.

Engelse vertaling van het rapport 'Schone Kunsten'

Onlangs is een Engelse vertaling verschenen van het vorig jaar in september 2007 gepubliceerde rapport 'Schone kunsten. Preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel': 'Pure art. Preventive criminal analysis of the Dutch art and antiques trade'.

In het kader van het 'Programma preventie georganiseerde criminaliteit' heeft het ministerie van Justitie tijdens dit onderzoek de kunst- en antiekhandel in Nederland preventief laten doorlichten. De belangrijkste reden voor deze vertaling is het feit dat de huidige EU-voorzitter, Frankrijk, de illegale kunst- en antiekhandel als én van haar beleidsprioriteiten heeft benoemd.

De Engelse versie is inmiddels verstuurd naar alle EU-lidstaten en zal één van de documenten zijn die de komende tijd bij de behandeling van dit thema zal worden besproken.

Congres 'Buiten de bajes'

Op woensdag 24 januari 2007 vond het congres 'Buiten de bajes' plaats in Tilburg over de praktijk van de reïntegratie van ex-gedetineerden in Nederland, georganiseerd door IVA Beleidsonderzoek en Advies, Avans Hogeschool, Reclassering Nederland en de Universiteit van Tilburg. Bert Bieleman heeft hier een presentatie gegeven over de lokale aanpak van veelplegers in Nederland. Tijdens de presentatie is ingegaan op de succesfactoren en knelpunten van deze lokale aanpakken in het voortraject van de detentie, tijdens de detentie en na de detentie.

Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)

Op maandag 20 november vond het jaarlijkse Forum voor Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO) plaats in Ontmoetingscentrum "In de Driehoek" in Utrecht. Medewerkers van Intraval hebben hierbij mondelinge presentaties verzorgd over "Lokale aanpak zeer actieve veelplegers" (presentatie) en over "Veilig uitgaan in Groningen en Utrecht" (presentatie). Voor meer informatie over het FADO kunt u terecht bij het Trimbos-instituut (www.forumalcoholendrugs.nl).

Lustrum voor genodigden

September 2006 is het twintig jaar geleden dat wij zijn begonnen met Intraval, Bureau voor Onderzoek en Advies. Vanaf het eerste moment hebben wij ons gericht op toegepast sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek. De onderzoeken en adviezen hebben betrekking op problemen waarmee personen of groepen in de samenleving te maken hebben. De projecten worden uitgevoerd in opdracht van lokale en landelijke overheden en maatschappelijke organisaties.

Op 14 september heeft een zeer succesvol lustrumsymposium plaatsgevonden. Tijdens dit symposium verzorgden op elk van de vier thema's waarmee wij ons bezighouden enkele alom bekenden uit de wetenschap, het beleid en de praktijk een presentatie. Hierover is vervolgens onder leiding van de dagvoorzitter Hans Harbers (universiteit Groningen), met de deelnemers van gedachten gewisseld. Het belangrijkste onderwerp was uiteraard wat de resultaten van onderzoek kunnen betekenen voor het beleid en de dagelijkse praktijk. Van een aantal presentaties staan de powerpoint bestanden online.

De volgende sprekers hebben een bijdrage geleverd:

Opening: Ineke Mulder, gedeputeerde provincie Groningen
Keynote: Willem de Haan, hoogleraar criminologie universiteit Groningen
Leefbaarheid:     Brice DeRuyver, hoogleraar criminologie universiteit Gent   (presentatie)
Ton Quadt, hoofd Programmabureau Veilig gemeente Rotterdam (presentatie)
Jeugd: Karin Monshouwer, wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut (presentatie)
Bert Otten, wethouder gemeente Hengelo
Verslaving: Maarten Koeter, senior onderzoeker AIAR en UHD AMC-UvA (presentatie)
Gerard Lohuis, sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ Groningen
Welzijn: Annelies Daalder, hoofd EWB/WODC, Ministerie van Justitie (presentatie)
Martin Sitalsing, plv. korpschef Regiopolitie Friesland

Opleiding Criminaliteit en Veiligheid

In september 2006 is Intraval weer van start gegaan met het jaarlijkse onderwijsproject in samenwerking met de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (voorheen Social Consultancy). Het onderwerp dit jaar is een onderzoek naar coffeeshops en softdrugsgebruikers. Het onderzoek wordt door drie groepen derdejaars studenten uitgevoerd.

Het project is een van de projecten in het kader van het derdejaars vak Criminologie binnen de opleiding Sociologie. Intraval is een van de bureaus waarmee Sociologie structureel samenwerkt. Zie voor meer informatie de website van de Vakgroep Sociologie.

Nationaal Alcoholcongres

Op 19 januari 2006 heeft het Nationale Alcoholcongres, georganiseerd door het NIGZ, plaatsgevonden. Annelies Kruize van Intraval heeft tijdens dit congres een presentatie over de effecten van interpersoonlijke voorlichting door leeftijdsgenoten (peereducatie) gegeven. De presentatie is gebaseerd op twee onderzoeken die Intraval uitvoert in opdracht van het NIGZ: de evaluatie van peereducatie in horecagelegenheden en de evaluatie van peereducatie op muziekfestivals. Meer informatie over het congres is te vinden op de website www.alcoholcongres.nl.

Opleiding Social Consultancy

In november 2005 is Intraval weer van start gegaan met het jaarlijkse onderwijsproject in samenwerking met de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp dit jaar is een onderzoek naar jongeren, alcohol, drugs en agressie tijdens het uitgaan. Het betreft hier een replicatie van het rapport Aangeschoten wild. Het onderzoek wordt door drie groepen studenten uitgevoerd in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Dit project maakt deel uit van de route Social Consultancy binnen de opleiding Sociologie. Intraval is een van de bureaus waarmee Sociologie structureel samenwerkt. Zie voor meer informatie de website van de Vakgroep Sociologie.

Simon van der Aa symposium

Op 1 december 2005 organiseerde de Groningse vereniging voor strafrecht en criminologie, Simon van der Aa, een symposium in het kader van haar 25-jarig bestaan. Onderwerp van het symposium is "Drugsbeleid en -criminaliteit". Bert Bieleman van Intraval heeft tijdens dit symposium een presentatie gehouden. Meer informatie over het symposium is te vinden op de website van Simon van der Aa.

Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)

Op 17 november 2005 heeft weer het jaarlijkse Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO) plaatsgevonden. Intraval heeft hier drie mondelinge presentaties gehouden. In sessie 3 (zorg en behandeling) gaf Annelies Kruize een presentatie met als titel "Tevredenheid cliënten CAD Drenthe". Deze presentatie heeft betrekking op een onderzoek dat Intraval heeft uitgevoerd in opdracht van het CAD Drenthe. In sessie 4 (gemarginaliseerde groepen) gaf Sasja Biesma een presentatie over problematische harddrugsgebruikers in Rotterdam. Deze presentatie heeft betrekking op het rapport Harddrugsgebruikers geregistreerd. Tijdens dezelfde sessie heeft Jacco Snippe een presentatie gegeven met als titel "Evalautie aanpak drugsoverlast Venlo". Deze presentatie heeft betrekking op het rapport Hektor in Venlo. In sessie 4 is tevens een presentatie gegeven door Rixt Bijker over haar afstudeerscriptie met als titel "Sociale integratie en welzijn aan de rand van de samenleving". Haar scriptie heeft ze geschreven op basis van gegevens van diverse doelgroepenanalyses van drugsverslaafden en dak- en thuislozen die zijn uitgevoerd door Intraval. In sessie 1 (nieuwe en oude middelen) is een presentatie gehouden door Rudi Neve van het WODC met als titel "Kan Nederland zijn rol in de wereld XTC-markt terugdringen? De XTC-nota geëvalueerd". Als basis voor zijn presentatie dient het WODC/INTRAVAL rapport Samenspannen tegen XTC. Voorzitter van deze sessie was Bert Bieleman. Voor meer informatie over het FADO kunt u terecht op de website www.forumalcoholendrugs.nl.

Opleiding Social Consultancy

In november 2004 is Intraval weer van start gegaan met het jaarlijkse onderwijsproject in samenwerking met de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp dit jaar is de aanpak van jongerenoverlast in de stad Groningen

Dit project maakt deel uit van de route Social Consultancy binnen de opleiding. Intraval is een van de bureaus waarmee Sociologie structureel samenwerkt. Zie voor meer Informatie de website van de Vakgroep Sociologie.

Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)

Op 9 november 2004 heeft weer het jaarlijkse Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO) plaats. Intraval heeft hier twee mondelinge presentaties en één posterpresentatie gehouden. De mondelinge presentaties gingen over de Monitor Drugsoverlast Venlo en over de Monitoren Alcoholverstrekking en Tabaksverstrekking aan Jongeren. De posterpresentatie had als onderwerp de Monitor Daklozen en Verslaafden Enschede. Voor meer informatie over het FADO kunt u terecht bij Trimbos Instituut.

Postacademische Vorming "Veiligheid Als Maatschappelijk Gegeven"

Op 5 november 2004 heeft Bert Bieleman aan de Vrije Universiteit Brussel een gastcollege gegeven. Het gastcollege is gegeven voor de Postacademische Vorming "Veiligheid als maatschappelijk gegeven", Module "Ernstige Jeugddelinquentie: Mythe Of Realiteit?" en had als onderwerp risicojongeren.

Zie voor meer informatie over risicojongeren het rapport Risicojeugd in Stad.

Lezersenquête Groninger Internet Courant

In augustus hebben de lezers van de Groninger Internet Courant kunnen meedoen aan een enquête van Wisdom TMLC en onderzoeks- en adviesbureau Intraval. De lezers is gevraagd hun mening te geven over de luncheditie van de GIC.

lees verder.

Second Technical Conference on Drug Control Research

Van 19 tot en met 21 juli 2004 heeft in Wenen de Second Technical Conference on Drug Control Research plaatsgevonden. Dit congres is georganiseerd door de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en de US Office of National Drug Control Policy (ONDCP). Tijdens dit congres hebben Marianne van Ooyen van het WODC van het Ministerie van Justitie en Bert Bieleman van Intraval gezamenlijk een presentatie gehouden met als titel "A combined effort to combat XTC in The Netherlands - a scientific research project".

Zie voor meer informatie over de aanpak van XTC-productie en -handel in Nederland de rapporten Inspannen tegen XTC en Inspannen tegen XTC: eerste meting.

NVK

Op 17 juni 2004 is in Den Haag door de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie het NVK Congres georganiseerd.

Medewerkers van Intraval hebben tijdens dit congres onder meer lezingen gegeven over de evaluatie van het supportersproject in Groningen en over het succesvol inzetten van cameratoezicht.

Artikel Supportersproject Groningen

In nummer 2 (april 2004) van SEC, Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitspreventie, is een artikel verschenen over de evaluatie van het supportersproject Groningen. Het artikel is geschreven door Bert Bieleman, Annemieke de Jong, Harm Naayer (INTRAVAL) en Jan Nijboer (RuG, Vakgroep Strafrecht en Criminologie).

Zie voor meer informatie over het Supportersproject het rapport Evaluatie Supportersproject Groningen.

NVK

Op 17 juni 2004 is in Den Haag door de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie het NVK Congres georganiseerd.

Medewerkers van Intraval hebben tijdens dit congres onder meer lezingen gegeven over de evaluatie van het supportersproject in Groningen en over het succesvol inzetten van cameratoezicht.

Sociaal Wetenschappelijke Studiedagen

Op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2004 zijn in Amsterdam de sociaal wetenschappelijke studiedagen georganiseerd.

Medewerkers van Intraval hebben tijdens deze dagen onder meer lezingen gegeven over de handhaving van leeftijdsgrenzen van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet en over het onderzoek inventarisatie chronisch zieken en gehandicapten in Zutphen.

Symposium sociale veiligheid Tilburg

Op 28 april 2004 is in Tilburg door het Kenniscentrum Grotestedenbeleid het Symposium Sociale Veiligheid georganiseerd.

Twee medewerkers van Intraval hebben aan dit symposium een bijdrage geleverd. Drs. B. Bieleman heeft 's ochtends over drugsoverlast gesproken en heeft 's middags deelgenomen aan de workshop Jeugdige Veelplegers. Mw. drs. S. Biesma heeft 's middags deelgenomen aan de workshop Verslaafdenzorg en Prostitutie-aanpak.

Gastcolleges Beleidsevaluatie RuG

In het kader van het college 'Beleidsevaluatie' van de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, hebben Jacco Snippe en Bert Bieleman gastcolleges gegeven.

Het gastcollege van Bert Bieleman had als onderwerp 'Evaluatie cameratoezicht'. Het gastcollege van Jacco Snippe had als onderwerp 'Ontwikkelen, implementatie en uitvoering van monitoren'.

Zie voor meer informatie over de evaluatie van het cameratoezicht de rapporten Evaluatie cameratoezicht Rotterdam en Evaluatie cameratoezicht Groningen en de pagina over evaluatie-onderzoek.

Meer informatie over monitoren is onder andere te vinden op de betreffende pagina en in de rapporten Monitor drugsproblematiek justitie, Inspannen tegen XTC, Monitoring drugsoverlast Venlo en Doping en handel.

Opleiding Social Consultancy

In november 2003 is Intraval weer gestart met het jaarlijkse onderwijsproject in samenwerking met de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit project maakt deel uit van de route Social Consultancy (vanaf Volgend jaar: Beleid & Consultancy) binnen de opleiding. Intraval is een van de bureaus waarmee Sociologie structureel samenwerkt. Zie voor meer Informatie de website van de Vakgroep Sociologie.

Artikel SOV-drang

In nummer 5 (november 2003) van SEC, Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitspreventie, is een artikel verschenen over de resultaten van SOV-drang. Het artikel is geschreven door Sasja Biesma, Annemieke de Jong en Bert Bieleman.

Zie voor meer informatie over SOV-drang het rapport Opgevangen onder drang.

Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)

Op 13 november 2003 heeft het jaarlijkse Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO) plaatsgevonden. Intraval heeft in de ochtendsessie één en in de middagsessie twee presentaties gehouden.

Voor de ochtendsessie ging het om de presentatie 'Doelgroepenanalyses als input voor lokaal beleid'.

Bij de middagsessies ging het om de presentaties 'Evaluatie dagbesteding Apeldoorn' en 'Monitor aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid'.

Meer informatie omtrent het FADO is verkrijgbaar bij het Trimbosinstituut.

4 mijl van Groningen

Een aantal medewerkers van Intraval heeft op 12 oktober 2003 meegedaan aan de 4 Mijl van Groningen. Intraval is als 64ste geëindigd bij de Bedrijvenloop. Vorig jaar eindigde Intraval op plaats 70. Zie voor meer informatie de website van de 4 Mijl van Groningen.

Discussiebijeenkomst sluitingstijden

Op 8 oktober 2003 heeft Bert Bieleman in Arnhem een inleiding gehouden over sluitingstijdenregimes ten behoeve van een discussiebijeenkomst over sluitingstijden in deze gemeente.

Zie voor meer informatie over sluitingstijden het rapport Sluitingstijdenregimes in Nederlandse gemeenten.

Artikel DOEL-project

In nummer 4 (september 2003) van SEC, Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie is een artikel verschenen over het DOEL-project. Het artikel heeft als titel 'Een goed DOEL voor criminele jongeren' en is geschreven door Bert Bieleman, Sasja Biesma en Annelies Kruize.

Zie voor meer informatie over de evaluatie van het DOEL-project het rapport DOEL-bewust.

Gastcollege opleiding Master of Public Health

Op 30 september 2003 heeft Bert Bieleman in Utrecht een gastcollege gegeven met als titel 'Onderzoek en informatieverzameling'. Het gastcollege was voor de opleiding Master of Public Health, module 'Riskante gewoonten/verslaving' van de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH). Meer informatie over de NSPOH is te vinden op de website www.nspoh.nl.

'Bewakingscamera's kunnen werken'

Op de opiniepagina van het Dagblad van het Noorden van 27 september 2003 is een artikel verschenen van Jacco Snippe en Bert Bieleman met als titel 'Bewakingscamera's kunnen werken'.

Voor meer informatie over cameratoezicht op deze website zie ook de rapporten Evaluatie cameratoezicht Rotterdam en Evaluatie cameratoezicht Groningen.