INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Inventarisaties

Wij voeren regelmatig inventarisaties naar aard en omvang c.q. doelgroepanalyses uit van bijvoorbeeld verslaafden en dak- en thuislozen, risicojongeren, gemeentelijke beleidsvormen (coffeeshopbeleid, sluitingstijdenbeleid), hokken en keten, sociaal culturele voorzieningen en dergelijke.