INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Informatiefilms

In de algemene bedrijfsfilm van bureau Intraval wordt een beeld geschetst van de ontstaansgeschiedenis, de werkwijze en de opdrachtgevers van Intraval. De film duurt ongeveer zes minuten. Daarnaast is er per werkterrein een korte informatiefilm. Alle films zijn gemaakt door de Mediaman (www.mediaman.nl).