INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Evaluaties

We hebben in de loop der jaren evaluaties van diverse voorzieningen, projecten en beleid(maatregelen) verricht, bijvoorbeeld drugsoverlast, cameratoezicht, diverse (opvang)voorzieningen, jongerenprojecten, kansspelverslaving, coffeeshopbeleid, welzijnsbeleid en prostitutiebeleid. We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van effect- en procesevaluaties en zogenoemde realistic evaluations.