INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Jeugd

Voor goed jeugdbeleid en goede jeugdzorg is informatie nodig over bijvoorbeeld de leefsituatie van kinderen en jongeren, de kenmerken en de omvang van groepen probleemjongeren en de achtergronden van het riskant of crimineel gedrag dat ze vertonen. Ook inzicht in de resultaten van maatregelen is onontbeerlijk.