INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Cover van publicatie Klare wijn schenken
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet Noordoostpolder
Uitgave: Stichting Intraval, mei 2017
Tekst: M. Boendermaker, I. Schoonbeek
ISBN: 978 90 8874 220 0
Opmaak: M. Haaijer
Druk: RCG
Opdrachtgever:  Gemeente Noordoostpolder
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Resultaten
2.1    Toeleiding naar dagbesteding
2.2    Ervaringen met dagbesteding
2.3    Resultaten deelname dagbesteding
Hoofdstuk 3 Conclusies
3.1    Toeleiding naar dagbesteding
3.2   Ervaringen met dagbesteding
3.3    Resultaten deelname dagbesteding
Bijlage 1 Verantwoording
Bijlage 2 Vragenlijsten
Bijlage 3 Informed consents