INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Cover van publicatie Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren
Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren 2014/15 en 2016
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2017
Tekst: A. Kruize (Intraval), K. Schelleman-Offermans (Nuchter, Maastricht University/CAPHRI),
B. Bieleman (Intraval)
ISBN: 978 90 8874 240 8
Opmaak: M. Haaijer (Intraval)
Omslag: M. Planken (Nuchter)
Opdrachtgever:  Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.