INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Cover van publicatie Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren
Monitor aanpak softdrugsproblematiek Beijum en Lewenborg
Uitgave: Stichting Intraval, november 2015
Tekst: B. Bieleman, A. Kruize, M. Sijtstra
ISBN: 978 90 8874 209 5
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Groningen
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.