INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Cover van publicatie Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren
Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren
Implicaties voor preventie, handhaving en naleving
Uitgave: Stichting Intraval, november 2015
Tekst: K. Schelleman-Offermans (Nuchter, Maastricht University/CAPHRI), A. Kruize (Intraval),
R. Roodbeen (Nuchter), B. Bieleman (Intraval)
ISBN: 978 90 8874 212 5
Opmaak: M. Haaijer (Intraval)
Omslag: M. Planken (Nuchter)
Opdrachtgever:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.