INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Cover van publicatie Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren
Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren
Meting 2015
Uitgave: Stichting Intraval, augustus 2015
Tekst: A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 200 2
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.