INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Evaluatie jeugdaanpak Enschede-Zuid
Evaluatie jeugdaanpak Enschede-Zuid
Uitgave: Stichting Intraval, juli 2014
Tekst: M. Boendermaker, A. Kruize, N. Nederhoed, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 174 6
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Enschede
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet en uitvoering
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Interventietheorie
2.1    Voorgeschiedenis
2.2    Doelgroep en probleembeschrijving
2.3    Beoogde uitkomsten
2.4    Werkwijze
2.5    Theoretische onderbouwing
2.5    Werkzame bestanddelen
2.6    Randvoorwaarden
2.7    Schematisch overzicht
Hoofdstuk 3 Indicatoren
3.1    Uitvoering
3.2    Input
3.3    Proces
3.4    Output
3.5    Outcome
Hoofdstuk 4 Conclusies
4.1    Inspanningen
4.2    Opbrengsten
4.3    Ten Slotte
Literatuur