INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Ontwikkeling jeugdoverlast
Ontwikkeling jeugdoverlast in de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren
uitgave
Stichting Intraval en Van Montfoort
Woerden, juni 2012
tekst
ISBN
978 90 8874 143 2
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (705 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 20,00 + € 3,50 verzendkosten. U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Ontwikkeling jeugdoverlast
Inhoudsopgave
Inleiding en verantwoording
1.1    Inleiding
1.2    Verantwoording dataverzameling
Ontwikkeling omvang en ernst jeugdoverlast
2.1    Inleiding
2.2    Ontwikkeling impact van overlast
2.3    Ontwikkeling aantal jeugdgroepen
2.4    Ontwikkeling ernst van overlast
2.5    Samenvattend beeld primaire bronnen
2.6    Politieregistraties van jeugdoverlast
2.7    Integrale veiligheidsmonitor (IVM): de veiligheidsbeleving van burgers
2.8    Samenvatting en overall-beeld
Kenmerken overlast
3.1    Inleiding
3.2    Groepsgrootte en frequentie van overlast
3.3    Impact van overlast
3.4    Ontwikkeling overlastlocaties
3.5    Samenvatting
Profiel overlastplegers
4.1    Inleiding
4.2    Beschrijving ontwikkeling profiel
4.3    Samenvatting
Ervaringen met de aanpak
Samenvatting en conclusie
Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording
Bijlage 2 Tabellen bij hoofdstuk 2
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.