INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder
Thema’s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid
uitgave
Stichting Intraval en GGD Flevoland, oktober 2011
tekst
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,3 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door contact op te nemen met de gemeente Noordoostpolder.
  Cover van publicatie 'Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder'
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Achtergrond
Hoofdstuk 2   Onderzoeksdoelstellingen en methode
2.1    Onderzoeksdoelstellingen
2.2    Methode
Hoofdstuk 3    Wat is de ernst van de situatie?
3.1    Jongeren en alcohol
3.2    Jongeren en drugs
3.3    Volwassenen en alcohol
3.4    Volwassenen en drugs
3.5    Senioren en alcohol
Hoofdstuk 4   Wanneer starten jongeren met drinken en waarom?
4.1    Verschillen in alcoholgebruik naar leeftijd en geslacht
4.2    Verschillen in drugsgebruik naar leeftijd en geslacht
4.3    Beweegredenen/ risicofactoren
Hoofdstuk 5   Wat is de invloed van ouders?
5.1    Kennis van ouders over alcohol
5.2    Kennis van ouders over drugs
5.3    Communicatie over alcohol en drugsgebruik in het gezin
Hoofdstuk 6    Schadelijk alcohol en drugsgebruik, wie, wat, waarom?
6.1    Schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik door jongeren (16-25 jaar)
6.2    Risicofactoren/beweegredenen schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik
6.3    Risicogroepen voor schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik
6.4    Signalen van schadelijk alcoholgebruik
6.5    Gevolgen voor gezondheid van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik
6.6    Maatschappelijke problematiek
Hoofdstuk 7   Wat wordt er ondernomen aan preventie en hulpverlening en wat kan beter?
7.1    De preventie mogelijkheden voor alcohol en drugs
7.2    Toegankelijkheid hulpverlening
Hoofdstuk 8   Handel in drugs
8.1    Vraag
8.2    Illegaal aanbod
8.3    Ervaringen jongeren, politie en overige professionals
8.4    Benchmark
Hoofdstuk 9   Overlast
9.1    Overlast door alcohol
Hoofdstuk 10   Overlastgevend gedrag
10.1    Overlast jongeren
10.2    Overlast omwonenden
10.3    Veelplegers
Hoofdstuk 11   Veiligheidsbeleving
11.1    Samenhangende leefbaarheidsfactoren
11.2    Overige verklarende factoren
Hoofdstuk 12   Verkeersveiligheid
12.1    Rijden onder invloed
12.2    Verkeersongevallen onder invloed
12.3    Alcohol en drugs in het verkeer
Hoofdstuk 13   Conclusies
13.1    Wat is de ernst van de situatie?
13.2    Wanneer starten jongeren met drinken en waarom?
13.3    Wat is de invloed van ouders?
13.4    Schadelijk alcohol en drugsgebruik, wie, wat, waarom?
13.5    Wat wordt er ondernomen aan preventie en hulpverlening en wat kan beter?
13.6    Wat is de aard en omvang van handel in drugs?
13.7    Wat is aard en omvang van overlast als gevolg van alcohol- of drugsgebruik?
13.8    Wat is de omvang van overlastgevend gedrag?
13.9    Hoe is het veiligheidsgevoel en waardoor wordt die beïnvloed?
13.10    Welk deel van de verkeersongelukken is alcohol- of drugsgerelateerd?
Hoofdstuk 14   Aanbevelingen voor beleid en interventies
Bronnen
Bijlage 1 Vragenlijst Gesprekken sleutelfiguren NOP: Alcohol en Drugs
Bijlage 2 Vragenlijsten focusgroepen
Bijlage 3 Interventies in schema
Bijlage 4 Beïnvloeding van verschillende factoren rond alcohol en drugsgebruik
Bijlage 5 Itemlist sleutelinformanten drugshandel Noordoostpolder (veldwerk)
Bijlage 6 Studie naar drugs in de gemeente Noordoostpolder: Itemlijst jongeren
(veldwerk)
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.