INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor alcoholverstrekking jongeren 2011
Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar drank- en horecawet: tweejaarlijkse metingen 1999-2011
uitgave
Stichting Intraval, april 2012
tekst
ISBN
978 90 8874 130 2
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Factsheet (164 Kb)
Publicatie (1,4 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten.
De factsheet is te bestellen door overmaking van
€ 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
Prijs voor de publicatie en de factsheet samen is
€ 20,00 + € 6,00 verzendkosten.
U kunt de publicatie en/of factsheet bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor alcoholverstrekking jongeren 2011'
Inhoudsopgave
Samenvatting en conclusies

Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
Hoofdstuk 2   Alcoholgebruik
2.1    Prevalentie alcoholgebruik
2.2    Krijgen van alcohol via anderen
Hoofdstuk 3    Kopen
3.1    Zwak-alcoholhoudende dranken
3.2    Sterke drank
3.3    Koopindex
3.4    Identiteitsbewijs
3.5    Niet kopen
Hoofdstuk 4   Verkopen
4.1    Leeftijden klanten
4.2    Controle
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Wegingstabel jongeren
Bijlage 2 Tabellen jongeren
Bijlage 3 Alcoholverstrekkers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.