INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Jeugd- en jongerenbeleid Amsterdam Zuidoost
uitgave
Stichting Intraval, november 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 125 8
omslag
E. Cusiël
opmaak
D. Vlaminck, M. Boendermaker
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,9 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Jeugd- en jongerenbeleid Amsterdam Zuidoost'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Doelgroep
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Doelstelling tweede programmalijn
1.5    Randvoorwaarden en exogene factoren
1.6    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Brede scholen
2.1    Beleidsdoelen
2.2    Beoogde inspanningen
2.3    Gerealiseerde voorzieningen
2.4    Bereik
Hoofdstuk 3 Activiteiten voor tieners en jongeren
3.1    Beleidsdoelen
3.2    Beoogde inspanningen
3.3    Gerealiseerde voorzieningen
3.4    Bereik
Hoofdstuk 4 Community Centers
4.1    Beleidsdoelen
4.2    Beoogde inspanningen
4.3    Gerealiseerde voorzieningen
4.4    Bereik
Hoofdstuk 5 Culturele uitingen van jongeren
5.1    Beleidsdoelen
5.2    Beoogde inspanningen
5.3    Gerealiseerde voorzieningen
5.4    Bereik
Hoofdstuk 6 Natuur- en milieueducatie
6.1    Beleidsdoelen
6.2    Beoogde inspanningen
6.3    Gerealiseerde voorzieningen
6.4    Bereik
Hoofdstuk 7 Consensusvoorzieningen
7.1    Beleidsdoelen
7.2    Beoogde inspanningen
7.3    Gerealiseerde voorzieningen
7.4    Bereik
Hoofdstuk 8 Jeugdparticipatie
8.1    Beleidsdoelen
8.2    Beoogde inspanningen
8.3    Gerealiseerde voorzieningen
8.4    Bereik
Hoofdstuk 9 Armoedebestrijding onder jongeren
9.1    Beleidsdoelen
9.2    Beoogde inspanningen
9.3    Gerealiseerde voorzieningen
9.4    Bereik
Hoofdstuk 10 Verkeersveiligheid rondom scholen
Hoofdstuk 11 Samenvatting en conclusies
11.1    Vastgesteld beleid
11.2    Uitvoering beleid
11.3    Deelname
Bijlage 1 Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen
Bijlage 2 Ligging voorzieningen Amsterdam Zuidoost
Appendix Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.