INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Resultaten vervolgmeting 2010 vmbo Carrousel
uitgave
Stichting Intraval, december 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 107 4
omslag
E. Cusiël
opmaak
C. Zimmerman MSc.
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
Projectbureau vmbo Carrousel Groningen/Drenthe
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (618 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Resultaten vervolgmeting 2010 vmbo Carrousel'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 2 Inleiding
2.1    Probleem- en vraagstelling
2.2    Onderzoeksopzet
2.3    Dataverzameling
2.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 3 Switchgedrag en uitval tweedejaars mbo-leerlingen 2009-2010
3.1    Verandering van sector en opleiding
3.2    Loopbaankeuze
3.3    Beroepsoriëntatie
3.4    Registratiegegevens
3.5    Voortijdig schoolverlaten
Hoofdstuk 4 Switchgedrag eerstejaars mbo-leerlingen 2009-2010
4.1    Verandering van sector en opleiding
4.2    Loopbaankeuze
4.3    Beroepsoriëntatie
4.4    Verschillen met vorige meting mbo-leerlingen
Hoofdstuk 5 Switchgedrag eerstejaars mbo-leerlingen 2008-2009
5.1    Verandering opleiding
5.2    Loopbaankeuze
5.3    Beroepsoriëntatie
Hoofdstuk 6 Vmbo Carrousel schooljaar 2007-2008
6.1    Loopbaankeuze
6.2    Beroepsoriëntatie
Hoofdstuk 7 Vmbo Carrousel schooljaar 2006-2007
7.1    Loopbaankeuze
7.2    Beroepsoriëntatie
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.