INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor tabaksverstrekking jongeren 2009
Naleving leeftijdsgrens 16 jaar: tweejaarlijkse metingen 1999-2009
uitgave
Stichting Intraval, juni 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 094 7
omslag
E. Cusiël
opmaak
C. Zimmerman MSc.
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Factsheet (123 Kb)
Publicatie (598 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten.
De factsheet is te bestellen door overmaking van
€ 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
Prijs voor de publicatie en de factsheet samen is
€ 20,00 + € 6,00 verzendkosten.
U kunt de publicatie en/of factsheet bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor tabaksverstrekking jongeren 2009'
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2   Kopen
2.1    Bestelpoging
2.2    Slaagkans
2.3    Koopindex
Hoofdstuk 3    Verkopen
3.1    Leeftijden klanten
3.2    Tabakswet
3.3    Controle
Hoofdstuk 4   Conclusies
4.1    Verkrijgbaarheid tabaksproducten
4.2    Controle leeftijd
4.3    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Selectie gemeenten
Bijlage 2 Wegingstabel jongeren
Bijlage 3 Tabellen tabaksverstrekkers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.