INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor tabaksverstrekking jongeren 2007
Naleving leeftijdsgrens 16 jaar: tweejaarlijkse metingen 1999-2007
uitgave
Stichting Intraval, december 2008
tekst
ISBN
978 90 8874 059 6
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (761 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor tabaksverstrekking jongeren 2007'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Kopen
2.1    Bestelpoging
2.2    Slaagkans
2.3    Koopindex
Hoofdstuk 3    Verkopen
3.1    Leeftijden klanten
3.2    Tabakswet
3.3    Controle
Hoofdstuk 4    Conclusies
4.1    Verkrijgbaarheid tabaksproducten
4.2    Controle leeftijd
4.3    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Selectie gemeenten
Bijlage 2 Wegingstabel jongeren
Bijlage 3 Tabellen tabaksverstrekkers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.