INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Inventarisatie Jeugdketen in de Regio De Vallei
uitgave
Stichting Intraval, januari 2009
tekst
ISBN
I978 90 8874 056 5
opmaak
M. Boendemaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
Projectgroep regionaal alcoholbeleid regio De Vallei
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (224 Kb)
Bestelinformatie
Indien u het rapport wilt bestellen, kunt u contact opnemen met 050-3134052 (Ronald Stroetinga).
  Cover van publicatie 'Inventarisatie Jeugdketen in de Regio De Vallei'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling
1.3    Opzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Bevindingen
2.1    Kenmerken gemeenten
2.2    Aanwezigheid jeugdketen
2.3    Kenmerken jeugdketen
2.4    Kenmerken en gedrag bezoekers
Hoofdstuk 3    Conclusie
3.1    Aantallen
3.2    Bezoekers
3.3    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Kernen en buurtschappen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.