INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor alcoholverstrekking jongeren 2007
Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar drank-en horecawet: tweejaarlijkse metingen 1999-2007
uitgave
Stichting Intraval, september 2008
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN: 978 90 8874 039 8
ISSN: 1874-1673
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendemaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (924 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor alcoholverstrekking jongeren 2007'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2   Drinkgedrag
2.1    Prevalentie alcoholgebruik
2.2    Indrinken
2.3    Bezoeken keet
2.4    Krijgen van alcohol via anderen
2.5    Uitgaan
Hoofdstuk 3    Kopen
3.1    Zwak-alcoholhoudende dranken
3.2    Sterke drank
3.3    Koopindex
3.4    Identiteitsbewijs
3.5    Kooptactieken
Hoofdstuk 4   Verkopen
4.1    Kennis leeftijdsgrenzen
4.2    Leeftijden klanten
4.3    Controle
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1    Alcoholgebruik jongeren
5.2    Verkrijgbaarheid alcohol
5.3    Controle leeftijd
5.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Wegingstabel jongeren
Bijlage 2 Stroomschema's jongeren
Bijlage 3 Tabellen jongeren
Bijlage 4 Tabellen alcoholverstrekkers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.