INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren
uitgave
Stichting Intraval, september 2007
tekst
prijs
Op aanvraag
ISBN
9789088740145
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (859 Kb)
Bestelinformatie
Prijs op aanvraag + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Geen opleiding
2.1    Achtergronden
2.2    Redenen
2.3    Mogelijke oplossingen
2.4    Resumé
Hoofdstuk 3    Geen werk
3.1    Achtergronden
3.2    Redenen
3.3    Mogelijke oplossingen
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Samenvatting en conclusies
4.1    Opleiding
4.2    Werk
4.3    Tenslotte
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.