INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Keten in hokken
Onderzoek naar hokken en keten in Fryslân
uitgave
Stichting Intraval, december 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978-90-8874-023-7
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (877 Kb)
Conclusies (305 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Keten in hokken
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Aantallen
2.1    Verloop onderzoek
2.2    Aantallen en spreiding
2.3    Incidenten
Hoofdstuk 3    Bezoeken

3.1    Veldwerk
3.2    Keetbezoekers
3.3    Activiteiten
3.4    Levensfasen
3.5    Omgeving
3.6    Hangplekken Leeuwarden

Hoofdstuk 4    Conclusies
Literatuur
Bijlage 1 Overzicht bekende keten
Bijlage 2 Overzicht bezochte keten
Bijlage 3 Locatie en status keten
Bijlage 4 Methodologie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.