INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Voorstudie softdrugsgebruik jongeren Rotterdam
uitgave
Stichting Intraval, mei 2007
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
978 90 8874 006 0
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (326 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Voorstudie softdrugsgebruik jongeren Rotterdam
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling en opzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Softdrugsgebruik
2.1    Afhankelijkheid
2.2    Lichamelijke problemen
2.3    Psychische problemen
2.4    Cognitieve problemen
2.5    Sociale problemen
2.6    Delinquent gedrag
Hoofdstuk 3    Prevalentie
3.1    Trends
3.2    Onderzoeksgegevens Rotterdam
Hoofdstuk 4    Overlast
4.1    Kenmerken
4.2    Aard en omvang
4.3    Aanpak
4.4    Beschikbare gegevens
Hoofdstuk 5    Samenvatting en conclusies
5.1    Problematisch gebruik
5.2    Prevalentie
5.3    Overlast en probleemgedrag
5.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Organisaties en methodieken
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.