INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor risicojongeren Groningen 2004
Metingen 2001, 2002 en 2003.
uitgave
Stichting Intraval, december 2004
tekst
prijs
€ 7,50
ISBN
90 77115 57 9
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
Gemeente Groningen, Dienst OCSW
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (526 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Monitor risicojongeren Groningen 2004
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Risicojongeren
1.2    Opzet
Hoofdstuk 2    Omvang
2.1    Geregistreerde jongeren
2.2    Schatting risicojongeren
Hoofdstuk 3    Overlap gegevens
Hoofdstuk 4    School en werk
4.1    Leerplicht
4.2    Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
4.3    Jongerenloket
4.4    Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Hoofdstuk 5    Gezin
5.1    Maatschappelijke Juridische Dienstverlening
5.2    Jeugdzorg
Hoofdstuk 6    Vrije tijd
6.1    Politie
6.2    Ambulante Verslavingszorg Groningen
6.3    Dr. Kuno van Dijk Stichting
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.