INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor tabaksverstrekking jongeren 2005
Naleving leeftijdsgrens 16 jaar: metingen 1999, 2001, 2003 en 2005
uitgave
Stichting Intraval, mei 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 77115 83 8
opmaak
omslag
E. Cusiel
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (420 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Monitor tabaksverstrekking jongeren 2005
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Roken en kopen
2.1    Roken van tabak
2.2    Bestelpoging
2.3    Opmerkingen verkoper
2.4    Slaagkans
2.5    Koopindex
2.6    Identiteitsbewijs
Hoofdstuk 3    Verkopen
3.1    Leeftijden klanten
3.2    Tabakswet
3.3    Controle
Hoofdstuk 4    Conclusies
4.1   Verkrijgbaarheid tabaksproducten
4.2    Controle leeftijd
4.3    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Selectie gemeenten
Bijlage 2 Tabellen jongeren
Bijlage 3 Tabellen tabaksverstrekkers
Bijlage 4 Stroomschema's
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.