INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Alcoholkennis overgedragen
Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca
uitgave
Stichting Intraval, juli 2005
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
90 77115 66 8
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (30 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Alcoholkennis overgedragen
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Doelstelling
1.3    Onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Respondenten
2.1    Respons
2.2    Achtergrondkenmerken
2.3    Drinkgedrag en uitgaansgedrag
2.4    Analyses
Hoofdstuk 3    Interventie
3.1    Kennisvragen
3.2    Gesprek alcoholgebruik
3.3    Z-card
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Controle versus experimentele groep
4.1   Nadenken en praten over alcoholgebruik
4.2    Kennis
4.3    Attitude ten aanzien van alcoholgebruik
4.4    Intentie om minder alcohol te gaan drinken
4.5    Resumé
Hoofdstuk 5    Samenvatting en conclusies
5.1    Interventie
5.2    Controle versus experimentele groep
5.3   Conclusies
5.4   Aanbevelingen
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.