INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Alcoholkennis doorgespeeld
Evaluatie alcoholvoorlichting door peers op festivals
uitgave
Stichting Intraval, december 2005
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN-10: 90 77115 71 4
ISBN-13: 978 90 77115 71 8
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (28 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie: Alcoholkennis doorgespeeld
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Doelstelling
1.3    Onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Respondenten
2.1    Respons
2.2    Achtergrondkenmerken
2.3    Drinkgedrag en uitgaansgedrag
2.4    Analyses
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3    Interventie
3.1    Kennisvragen
3.2    Gesprek alcoholgebruik
3.3    Z-card en Natte Krant
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Controle versus experimentele groep
4.1   Nadenken en praten over alcoholgebruik
4.2    Kennis
4.3    Attitude ten aanzien van alcoholgebruik
4.4    Intentie om minder alcohol te gaan drinken
4.5    Risicoperceptie en geanticipeerde spijt
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Vergelijking camping, horeca en festivals
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Interventie
5.3    Nadenken en praten over alcoholgebruik
5.4    Kennis
5.5    Attitude ten aanzien van alcoholgebruik
5.6    Intentie om minder alcohol te gaan drinken
5.7    Resumé
Hoofdstuk 6    Samenvatting en conclusies
6.1    Interventie
6.2    Controle versus experimentele groep
6.3    Discussie
Literatuur
Bijlage Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.