INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor alcoholverstrekking jongeren 2005
Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar Drank- en Horecawet. Metingen 1999, 2001, 2003 en 2005
uitgave
Stichting Intraval, april 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 78 1
ISBN-13: 978 90 77115 78 7
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,23 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Monitor alcoholverstrekking jongeren 2005'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Drinkgedrag
2.1    Prevalentie alcoholgebruik
2.2    Indrinken
2.3    Bezoeken keet
2.4    Krijgen van alcohol via anderen
2.5    Uitgaan
Hoofdstuk 3    Kopen
3.1    Zwak-alcoholhoudende dranken
3.2    Sterke drank
3.3    Koopindex
3.4    Identiteitsbewijs
3.5    Kooptactieken
Hoofdstuk 4    Verkopen
4.1    Kennis leeftijdsgrenzen
4.2    Leeftijden klanten
4.3    Controle
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Alcoholgebruik jongeren
5.2    Verkrijgbaarheid alcohol
5.3    Controle leeftijd
5.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Wegingstabel jongeren
Bijlage 2    Stroomschema's jongeren
Bijlage 3    Tabellen jongeren
Bijlage 4    Tabellen ondernemers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.