INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Alcoholverstrekking aan jongeren
Onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet
uitgave
Stichting INTRAVAL, april 1999
tekst
prijs
Prijs op aanvraag
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Prijs op aanvraag: INTRAVAL 050-3134052
  Cover van publicatie: Alcoholverstrekking aan jongeren
Korte samenvatting
Alcoholgebruik is niet alleen een kwestie van vraag, maar ook van aanbod. Het wettelijk kader om vraag en aanbod te reguleren is de Drank- en Horecawet. Eén van de bepalingen is dat aan jongeren beneden 16 jaar geen zwak-alcoholische dranken en aan jongeren beneden 18 jaar geen sterke drank mag worden verkocht of geschonken.
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onderzoek- en adviesbureau INTRAVAL begin 1999 onderzoek verricht naar de naleving van de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet. Het onderzoek kan worden beschouwd als een inventarisatie van de huidige situatie, een nulmeting, die zonodig over enige tijd kan worden herhaald na de introductie van de wettelijke plicht tot leeftijdsvaststelling (Wijziging van de Drank- en Horecawet 1998).
Voor het verzamelen van informatie over de naleving van de leeftijdsgrenzen zijn in 25 gemeenten verspreid over Nederland ruim 1.000 jongeren van 14 en 15 jaar en ruim 1.000 jongeren van 16 en 17 jaar telefonisch geënquêteerd. Hen is gevraagd naar feitelijk gedrag en de reacties daarop bij het verkrijgen van alcohol in horecagelegenheden, slijterijen en levensmiddelenzaken. Tevens zijn in 25 gemeenten 50 horeca-ondernemers, 55 slijters en 56 eigenaren/bedrijfsleiders van levensmiddelenzaken geënquêteerd over hun verkoop- of schenkgedrag. Tot slot zijn in de betreffende gemeenten verantwoordelijke gemeente- en politieambtenaren telefonisch ondervraagd over het lokale beleid en de handhaving van de Drank- en Horecawet.
De verzamelde informatie geeft een goed beeld van de huidige situatie rondom de naleving van de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet bij de commerciële verstrekking van alcohol aan jongeren en het toezicht hierop door gemeente en politie.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.