INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Alcoholverstrekking aan jongeren
Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet. Metingen 1999 en 2001
uitgave
Stichting Intraval, maart 2002
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 77115 02 1
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (21 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Alcoholverstrekking aan jongeren'
Inhoudsopgave
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Opzet onderzoek
1.3    Onderzoeksverloop
1.4    Analyse
1.5 Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Jongeren
2.1    Ervaringen 13-jarigen
2.2    Ervaringen 14- en 15-jarigen
2.3    Ervaringen 16- en 17-jarigen
2.4    Koopgedrag
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3    Ondernemingen
3.1    Drank- en Horecawet
3.2    Leeftijdsgrenzen
3.3    Controle
3.4    Brancheorganisaties
3.5    Subcategorieën horeca
3.6    Resumé
4.1    Onderzoeksopzet
4.2    Jongeren
4.3    Ondernemingen
4.3    Jongeren versus ondernemingen
4.5    Tenslotte
Literatuur
Bijlage    Schema's kopen alcohol
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.