INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Tabaksverstrekking aan jongeren
Metingen 1999 en 2001
uitgave
Stichting Intraval, mei 2002
tekst
prijs
€ 11,-
ISBN
90 77 115 11 0
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (19 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Tabaksverstrekking aan jongeren'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Jongeren
2.1    Roken van tabak
2.2    Kopen van tabak
2.3    Ervaringen met kopen van tabaksproducten
2.4    Opmerkingen verkoper
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3    Ondernemingen
3.1    Tabaksverkoop aan jongeren
3.2    Leden brancheorganisaties
3.3    Wijziging Tabakswet
3.4    Verkoop tabaksproducten aan jongeren
3.5    Observaties
3.6    Resumé
4.1    Opzet onderzoek
4.2    Jongeren
4.3    Ondernemingen
4.4    Jongeren versus ondernemingen
4.5    Tenslotte
Literatuur
Bijlage 1    Selectie gemeenten
Bijlage 2    Stroomschema's

 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.