INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor tabaksverstrekking jongeren 2003
Naleving leeftijdsgrens 16 jaar: metingen 1999, 2001 en 2003
uitgave
Stichting INTRAVAL, december 2004
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 77115 52 8
opmaak
omslag
E. Cusiel
druk
Repro Harmonie/Raster
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (14 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Monitor tabaksverstrekking jongeren 2003
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Jongeren
2.1    Roken van tabak
2.2    Kopen van tabak
2.3    Ervaringen met het kopen van tabak
2.4    Opmerkingen verkoper
Hoofdstuk 3    Ondernemingen
3.1    Leeftijden klanten
3.2    Tabakswet
3.3    Controle
4.1    Verkrijgbaarheid tabaksproducten
4.2    Controle leeftijd
4.3    Tenslotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Selectie gemeenten
Bijlage 2    Tabellen jongeren
Bijlage 3    Tabellen ondernemers
Bijlage 4    Stroomschema's
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.