INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Meervoudige problematiek gesignaleerd
Aard, omvang en aanpak jongeren met meervoudige problematiek in de regio Midden-IJssel
uitgave
Stichting INTRAVAL, oktober 2004
tekst
prijs
€ 7,50
ISBN
90 77115 53 6
opmaak
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro Harmonie/Raster
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (19 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Meervoudige problematiek gesignaleerd
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet onderzoek
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Situatie Midden-IJssel
2.1    Gemeentelijke indeling
2.2    Aantal inwoners
2.3    Instellingen en organisaties
Hoofdstuk 3    Aantallen
3.1    Instellingen
3.2    Overlap instellingen
3.3    Omvang
Hoofdstuk 4    Aanbod Gelderland
4.1    Aanbieders
4.2    Netwerken
4.3    Recente ontwikkelingen
4.4    Hulpaanbod
Hoofdstuk 5    Aanpak
5.1    Huidige situatie
5.2    Best mogelijke aanpak
5.3    Randvoorwaarden
literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.