INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor alcoholverstrekking jongeren 2003
Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar: metingen 1999, 2001 en 2003
uitgave
Stichting INTRAVAL, juni 2004
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 72337 45 5
opmaak
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro Harmonie/Raster
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (11 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Monitor alcoholverstrekking jongeren 2003
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet onderzoek
1.4    Analyse
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Jongeren
2.1    Prevalentie alcoholgebruik
2.2    Uitgaan
2.3    Kopen zwak alcoholhoudende dranken
2.4    Kopen sterke drank
2.5    Kooptactieken
Hoofdstuk 3    Ondernemingen
3.1    Alcoholpercentages
3.2    Leeftijden klanten
3.3    Controle
Hoofdstuk 4    Conclusies
4.1    Alcoholgebruik jongeren
4.2    Verkrijgbaarheid alcohol
4.3    Controle leeftijd
4.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Wegingstabel jongeren
Bijlage 2    Stroomschema's jongeren
Bijlage 3    Tabellen jongeren
Bijlage 4    Tabellen ondernemingen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.