INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
DOEL-bewust
Evaluatie van het DOEL-project van de Stichting Reclassering Nederland
uitgave
Stichting INTRAVAL, november 2002
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 73115 23 4
omslag
E. Cusiel, Groningen
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (12 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  DOEL-bewust
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Uitvoering
1.5    Kenmerken geïnterviewde deelnemers
1.6    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Beschrijving DOEL
2.1    Doelgroep
2.2    In- en uitstroom
2.3    Betrokken instanties en personen
2.4    Trajectonderdelen
2.5    Begeleiding
2.6    Knelpunten
Hoofdstuk 3    Ervaringen
3.1    Ervaringen met het DOEL-project
3.2    Omgang met de omgeving
3.3    Maatschappelijke zelfhandhaving
3.4    Criminaliteit
3.5    Zelfbeeld en toekomstbeeld
3.6    Resumé
Hoofdstuk 4    Psychosociale ontwikkeling
4.1    YASR: problemen en sociale competentie
4.2    UCL: omgang met problemen en gebeurtenissen
4.3    Self-esteem: zelfwaardering
4.4    Locus of control: controle over eigen handelen
4.5    Eindverslagen
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Criminaliteit
5.1    Beperkingen
5.2    DOEL-perioden en detentieperioden
5.3    Delicten
5.4    Resumé
Hoofdstuk 6    Conclusies
6.1    Omgang omgeving/maatschappelijke zelfhandhaving
6.2    Recidive
6.3    Stabiliteit veranderingen
6.4    Mening over DOEL
Literatuur
Bijlage    Vragenlijsten DOEL
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.